Які механізми регуляції сталості осмотичного тиску крові при надлишку вживання води?

Вживання надлишку води призводить до зменшення Росм плазми крові та рефлекторному зменшенню секреції гормону вазопресину, завдяки чому зменшується проникність дистального відділу нефрону до води та зменшується її реабсорбція, що призводить до збільшення діурезу, надлишок води виводиться з сечею і підтримується ізоосмія.


Додаток

Перелік питань до іспитів для самостійної роботи студентів

Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції

Введення у фізіологію. Фізіологія збудливих структур

1. Фізіологія як наука. Методи фізіологічних досліджень.

2. Потенціал спокою, механізми походження, фізіологічна роль.

3. Потенціал дії, механізми походження, фізіологічна роль.

4. Механізми проведення збудження нервовими волокнами.

5. Механізми нервово-м’язової передачі збудження.

Загальна фізіологія регуляції функцій організму

1. Нервова регуляція. Рефлекс, рефлекторна дуга.

2. Центральні синапси, Механізми синаптичної передачі збудження.

3. Гальмування в нервових центрах, механізми його розвитку.

4. Центри автономної нервової системи, їх фізіологічна роль.

5. Парасимпатичні рефлекси, їх рефлекторні дуги, фізіологічна роль.

6. Симпатичні рефлекси, їх рефлекторні дуги, фізіологічна роль..

7. Гуморальна регуляція функцій, Механізми взаємодії гормонів з клітинами-мішенями.

8. Роль соматотропіну (СТГ) в регуляції процесів росту та розвитку.

9. Роль гормонів щитоподібної залози (Т3, Т4 ) в регуляції функцій організму.

10. Роль гормонів підшлункової залози в регуляції концентрації глюкози в крові.

Сенсорні системи (аналізатори)

1. Смакова сенсорна система, її будова та функції

2. Нюхова сенсорна система, її будова та функції.

3. Сомато-сенсорна система, її будова та функції.

4. Фізіологічні механізми болю та знеболення.

5. Зорова сенсорна система, її будова, функції.

6. Слухова сенсорна система, її будова, функції.

Фізіологічні основи поведінки

1. Фізіологічні основи поведінки. Потреби і мотивації2. Умови утворення і збереження умовних рефлексів

3. Фізіологія емоцій.

4. Типи вищої нервової діяльності.

5. Сон, його фази, види, фізіологічне значення.

Фізіологія вісцеральних систем

Система крові

1. Загальна характеристика системи крові.

2. Склад і функції крові.

3. Електролітний склад плазми крові, осмотичний тиск, його роль.

4. Білки плазми крові, їх роль.

5. Еритроцити, їх функції.

6. Лейкоцити, їх роль в організмі.

7. Тромбоцити, їх роль в організмі.


6859847621301560.html
6859875595640865.html
    PR.RU™