Додаток Ш.1 Лістинг програми для операцій над двовимірними масивами

#include

#include

using namespace std;

int main() {

double Akn[6][5], min(999), max(0);

int p, d;

cout << "|osoba#1|osoba#2|osoba#3|osoba#4|osoba#5|\n";

cout << "|-------|-------|-------|-------|-------|\n";

for (int k(0); k < 6; k++) \n

for (int n(0); n < 5; n++) {

if (max < Akn[4][n]) {

max = Akn[4][n];

p = n;

}

if (min > Akn[4][n]) {

min = Akn[4][n];

d = n;

}

}

cout << "\nosoba#" << p + 1 << " = " << max;

cout << "\nosoba#" << d + 1 << " = " << min;

_getch();

return 0;

}

Додаток Ш.2 Результат виконання програми для операцій над двовимірними масивами


Додаток Щ Програма для роботи з текстовими даними

Ввести прізвище, ім'я та по батькові як одне текстове дане. Визначити довжину даного і кількість букв "а" у ньому. Розв'язати задачу відповідно до вашого варіанта:

· використовуючи функції з бібліотеки string.h;

Вивести ініціали з крапками.

Додаток Щ.1 Лістинг програми для роботи з текстовими даними

#include

#include

#include

void stringMode() {

std::string flName;

int pos(0);

std::cout << "Vvedit PIB: ";

std::getline(std::cin, flName);

std::cout << flName.at(0) << '.';

for (int i(0); i < flName.length(); i++) {

if (flName.at(i) == ' ') {

std::cout << flName.at(i + 1) << '.';

}

}

}

int main() {

stringMode();

_getch();

return 0;

}

std::cout << "\nFirst Name Lenght: " << posF;

do {

posL++;

posF++;

} while (flName[posF + 1] != '\0');

std::cout << "\nLast Name Lenght: " << posL;

}

int main() {

charArray();

std::cout << "\n\n";

stringMode();

_getch();

return 0;

}

Додаток Щ.2 Результат виконання програми для роботи з текстовими даними


Додаток Ю Програма для роботи з файлами

Для деякої предметної області створити файл засобами текстового редактора. Склас­ти програму для виведення вмісту файлу на екран та пошуку даних у файлі за деяким критерієм. Сюжет для наповнення файлу та критерій пошуку придумати самостійно.

Додаток Ю.1 Лістинг програми для роботи з файлами

#include

#include

#include

#include

using namespace std;

int main() {

string line[5];

char *parse = new char[];

cout << "Vvedit rjadku: ";

ofstream fout("20.txt");

ifstream fin("20.txt");

for (int i(0); i < 5; i++) {

getline(cin, line[i]);

fout << line[i] << '\n';

}

return 0;

}

Додаток Ю.2 Результат виконання програми для роботи з файлами


СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ


6864700114864745.html
6864776082502696.html
    PR.RU™