ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Система національного фінансово-економічного контролю України.

2. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні.

3. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод та об’єкти аудиту.

4. Види аудиту.

5. Принципи аудиту.

6. Аудиторська палата України, її функції.

7. Професійна етика аудиторів, їх права та обов’язки.

8. Сертифікація аудиторів.

9. Незалежність аудиту.

10. Контроль якості аудиту.

11. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику.

12. Методи визначення розміру аудиторського ризику.

13. Об’єкти і методи внутрішнього аудиту і контролю.

14. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

15. Дослідження й оцінювання системи внутрішнього контролю й аудиту.

16. Етапи аудиторської перевірки

17. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація.

18. Тести систем контролю.

19. Процедури перевірки на суттєвість.

20. Робоча документація аудиторів.

21. Планування аудиторської перевірки.

22. Процедури аудиту.

23. Види аудиторських висновків.

24. Модифікація аудиторського висновку.

25. Основні стадії аудиту.

26. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту.

27. Методичні засоби внутрішнього аудиту.

28. Суть аудиторського звіту. Структура аудиторського звіту.

29. Експрес-аналіз бухгалтерського звітності.

30. Аудит акціонерних товариств.

31. План організації функціонування внутрішнього контролю.

32. Оцінка помилок в аудиторській діяльності.

33. Оцінка аудитором облікової політики підприємства.

34. Оцінка аудитором функціонування системи бухгалтерського обліку підприємства.

35. Складові аудиторського ризику.

36. Аудиторські докази, їх класифікація та отримання.

37. Оцінка аудиторського ризику та визначення інформаційної бази для проведення аудиту.

38. Місце економічного аналізу в аудиті.

39. Суть і завдання аудиту фінансових результатів.

40. Наслідки помилок і обману, шляхи виявлення помилок і обману.41. Види аудиторських доказів.

42. Оцінка результатів аудиторської перевірки.

43. Структура робочого документа аудитора і вимоги до його складання.

44. Отримання аудиторських доказів та їх класифікація.

45. Послідовність аудиторських перевірок фінансової звітності.

46. Показники, що застосовуються для оцінки фінансової звітності.

47. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств.


6865583337549848.html
6865642599495340.html
    PR.RU™