Стаття 19. Наявність посвідчення

Стаття 18. Заборона зупинення господарської діяльності

Розділ IIІ

Стаття 16. Обов'язки суб'єкту господарювання

1. Суб'єкт господарювання та його уповноваженні представники під час проведення державного контролю (нагляду) зобов'язані:

1.1. допускати службових осіб контролюючого органу до здійснення державного контролю (нагляду) при умові дотримання ними порядку проведення контролю (нагляду);

1.2. не перешкоджати здійсненню державного контролю (нагляду) службовими особами контролюючого органу;

1.3. виконувати законні вимоги контролюючого органу щодо усунення виявлених порушень законодавства.

Здійснення планового та позапланового державного контролю (нагляду)

Стаття 17. Час здійснення державного контролю (нагляду)

1. Плановий та позаплановий державний контроль (нагляд) проводяться у робочі дні та в робочий час суб'єктів господарювання, що затверджений внутрішнім трудовим розпорядком відповідних суб'єктів підприємницької діяльності.

1. Не допускається зупинення статутної діяльності суб'єкта господарювання під час здійснення планового або позапланового державного контролю (нагляду).

2. Зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника контролюючого органу або його заступника лише у випадках, якщо здійснення цього виробництва (виготовлення) або реалізації, продукція, роботи або послуги завдають або можуть завдати шкоду для здоров'я або життя людей та тварин, можуть призвести до виникнення техногенних аварій, чи є фальсифікованими.

1. Право службової особи контролюючого органу на здійснення планового або позапланового державного контролю (нагляду) підтверд­жується посвідченням на проведення контролю (нагляду) за підписом керівника відповідного контролюючого органу або його заступника.

2. Вхід службових осіб контролюючих органів на територію або у приміщення, які використовуються для здійснення господарської діяльності, можливий лише за умови пред'явлення ними службових посвідчень та посвідчення на проведення контролю (нагляду).3. Посвідчення на проведення контролю (нагляду) повинно бути окремо оформленим на кожну службову особу контролюючого органу, який бере участь у державному контролі (нагляді) суб'єкта господарювання.

4. Службова особа контролюючого органу без належним чином оформленого посвідчення на проведення контролю (нагляду) не має права брати участь у здійсненні контролю (нагляду) суб'єкта господарювання.

5. Посвідчення на проведення контролю (нагляду) дійсне лише протягом вказаного у ньому терміну, необхідного для здійснення планового або позапланового контролю (нагляду).

6. Суб'єкт господарювання має право не допустити службових осіб контролюючого органу до проведення державного контролю (нагляду), якщо останні не пред'явили для ознайомлення службове посвідчення і не вручили посвідчення на проведення контролю (нагляду).

7. На прохання суб'єкта господарювання посвідчення на проведення контролю (нагляду) залишається у об'єкта контролю.

Стаття 20. Зміст посвідчення на проведення державного контролю (нагляду)

1. У посвідченні на проведення контролю (нагляду) зазначаються:

• назва контролюючого органу, який видав посвідчення,

• реквізити суб'єкту господарювання - об'єкту контролю (нагляду): повна назва, місцезнаходження, його ідентифікаційний номер),

• форма контролю (нагляду),

• завдання контролю (нагляду),

• предмет контролю (нагляду),

• термін проведення контролю (нагляду),

• інформація про службову особу, якій надано право здійснити контроль (нагляд): посада, прізвище, ім'я та по-батькові,

• дата та номер реєстрації посвідчення на проведення державного контролю (нагляду) у Журналі обліку видачі посвідчень на проведення контролю.

2. У посвідченні на проведення позапланового контролю (нагляду) обов'язково зазначаються обставини, що стали підставою для проведення того виду контролю (нагляду), а також реєстраційні реквізити документів, що є доказами цих обставин


7229712185753541.html
7229793565333153.html
    PR.RU™